ഹെഡ്_ബാനർ_01

7 ഇഞ്ച്

 • 7" HD മോണിറ്റർ

  7" HD മോണിറ്റർ

  • എക്സ്പോഷർ (സീബ്ര)

  • ബ്രൈറ്റ്നസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം

  • തെറ്റായ നിറങ്ങൾ

  • ക്യാമറ 5D II മോഡ്

  • ഫീൽഡ് പരിശോധിക്കുക (ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല, മോണോ)

  • പിക്സൽ മുതൽ പിക്സൽ വരെ